Chương trình “Trạm hạnh phúc – Chạm yêu thương” do Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel phối hợp cùng Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 triển khai chương trình thiện nguyện thể hiện sự quan tâm của Viettel Post và các tổ chức, cá nhân trong xã hội, hướng tới những người dân gặp khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm hưởng ứng Chương trình “Trạm hạnh phúc – Chạm yêu thương” của Sở Y tế Thái Bình phát động. Ngày 27/08/2021, Bệnh viện đa khoa Đông Hưng ủng hộ 2 tấn gạo góp một phần nhỏ bé hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Admin.