SỔ TAY SỨC KHOẺ COVID – 19 – Dành cho cộng đồng. ‐———————————

Các bạn có thể tải sổ tay tại link dưới đây: https://bitly.com.vn/23ivva

Nhằm mục đích truyền thông đến cộng đồng những vấn đề cần thiết để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, nhất là dành cho F0, F1 đang cách ly, chúng tôi xin giới thiệu Sổ tay Sức khoẻ Covid – 19.

Sổ tay được biên soạn và trình bày bởi giảng viên liên ngành và sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, với các nội dung như: – Vệ sinh, khử khuẩn – Hô hấp, vận động – Dinh dưỡng – Chăm sóc tại nhà.